På Svenska In English

 

 Kommande seminarier och konferenser

Det finns inga kommande konferenser för tillfället.

Aktuella böcker

Europaperspektiv 2014 – EU och de globala obalanserna
Klicka här>>


EU-Asia and the Re-Polarization of the Global Economic Arena
Klicka här>>


How Unified Is the European Union
Klicka här>>Aktuella konferens-/discussion papers

The pernicious effects of contaminated data in risk management: European and international evidence
Klicka här>>

Which conflicts can the European neighbourhood policy help resolve in the EU’s neigbourhood?
Klicka här>>

Bank governance, deposit insurance and banks’ risk-taking: Is Europe special?
Klicka här>>
Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi är ett nationellt forskningsnätverk som arbetar för att gynna svensk, ekonomisk forskning med inriktning på europeisk integration.
Arbetet sker bl.a. genom att arrangera seminarier och konferenser, genom att organisera forskningsprojekt som syftar till publikation av forskningsresultat i bokform på internationella förlag, samt genom att i samarbete med motsvarande nätverk inom juridik och statsvetenskap årligen ge ut en antologi med aktuell Europaforskning på svenska (årsboken Europaperspektiv)

Läs mer om nätverket>>

Kommande seminarier och konferenser>>

Aktuella böcker >>

    
 © SNEE, 2005. Produced by www.markholmdata.com